Velkommen til Nordens Paganister

Paganisme er kort forklart en betegnelse på gamle naturreligioner hvor utøverene følger årstidenes syklus for å samstemme seg med naturen og dens skiftninger.
Vi anerkjenner den maskuline og den feminine kraften i universet, og elementenes påvirkning

Valget vi tok om å starte opp som et trossamfunn, heller enn å operere som en organisasjon eller forening, er at vi ønsker å kunne tilby et registrert trossamfunn for oss som følger det paganistiske årshjulet som tar utgangspunkt i solvervene og jevndøgnene.

Siden solverv og jevndøgn er astronomiske hendelser, varier datoene fra år til år. Sommersolverv mellom 20. og 23. Juni, og Vintersolverv mellom 20. og 23.Desember I tillegg har vi fire årstidsfeiringer i mellom disse.

Årshjulet starter og slutter med Samhain.
Samhain – 31. Oktober
Vintersolverv – ca 22. Desember
Imbolc – 2. Februar
Vårjevndøgn – ca 22.Mars
Beltane – 30. April
Sommersolverv – ca 22. Juni
Lammas – 2. August
Høstjevndøgn – ca 22. September

Disse feiringene er et viktig komponent i paganistenes praksis, og årstidenes skiftninger blir gjerne markert behørlig.

Man kan feire både alene og i grupper, alt ettersom hva man føler er riktig, eller har mulighet til.

Vi i Nordens Paganister ønsker å tilby et fellesskap for alle, uansett om man er i en gruppe eller solitær. Foreløpig er det planlagt en storfeiring i året; Høstjevndøgn. I den forbindelse blir det også holdt årsmøte

Alle som anser seg som paganister, som hekser, sjamanister og naturtilbedere er velkomne hos oss, så lenge de kan vedkjenne seg retningslinjene.

Vi ønsker å være et aktivt trossamfunn.
I tillegg til Høstjevndøgnfeiringen og årsmøtet tilbyr vi også mindre feiringer, samt kurs og workshops i forskjellige varianter.

Vi har vigselsrett, så om du ønsker å bli håndfestet, eller ønsker et litt annerledes eller alternativt bryllup, ta kontakt med forstander!

Flertallet av initiativtagerene/styremedlemmene bor i Odalen i Hedmark (Innlandet), så vårt hovedsete er her.

Vi har en ritualplass hvor vi har feiringer og ritualer. Vi kaller plassen Fridstadr, for dette er et sted man samles og kan stå trygt, og snakke i frihet og fortrolighet. Fridstadr er allerede et sted med kraftfulle energier, mange sterke minner, både glade og sorgfulle tårer, brølende latter og høye heksehyl!