Medlemsskap

For å bli medlem i Nordens Paganister må man sende et innmeldingsskjema. Dette skjemaet sendes pr post, da det inneholder sensitiv informasjon som personnr. Adressen står på skjemaet, og det er kun nødvendig å sende side 1. Vi ber deg lese retningslinjene til Nordens Paganister før du fyller ut skjemaet.

Har man ikke mulighet til å skrive ut selv, send en mail til forstander@nordenspaganister.no eller en melding på messenger.

Vi ber om at alle som skal melde seg inn sjekker at de ikke er innmeldt i andre trossamfunn for å unngå feil i medlemslisten.
Mange som har meldt seg ut av Den Norske Kirke har automatisk blitt meldt inn igjen, dersom de ikke har meldt seg inn noe annet sted.
Man kan finne ut om man står oppført som medlem i Den Norske Kirke her

Ellers kan man kontakte Brønnøysundregistrene for å se om man er oppført andre steder.
Telefonnummeret til Brønnøysundregistrene, der du kan be om innsyn i opplysninger om deg selv, er 75 00 75 00.

Kopiert fra Lovdata.no: § 2.Innmelding i og utmelding av tros- og livssynssamfunn
Personer som har fylt 15 år, kan selv melde seg inn i eller ut av tros- og livssynssamfunn. De som har foreldreansvaret for et barn under 15 år, kan melde barnet inn i eller ut av tros- og livssynssamfunn.
Tros- og livssynssamfunnene fastsetter selv vilkår for medlemskap og framgangsmåte for innmelding i samfunnet. Utmelding skal alltid kunne skje skriftlig.

Kopiert fra arbeidsmiljøloven:
Rett til permisjon ved religiøse høytider for arbeidstaker som ikke tilhører Den norske kirke, reguleres av lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna § 27 a.