Trosbekjennelse

Jeg tror på naturens skapende krefter slik den viser seg i både feminin og maskulin form.
Jeg tror på det evige kretsløpet, Jordens og Solens samspill, som gir sesongenes skiftninger.
Jeg tror at ved å følge naturens syklus, kan jeg lettere forstå Livets mysterier, Fødsel, Liv og Død.
Jeg tror at å utføre seremonier og ritualer for å samstemme seg med naturens syklus, kan gi en
dypere forståelse av hvordan alt henger sammen.
Jeg tror at Månen, som med sine forskjellige faser kan gi innsikt og forståelse av mine egne
fysiske og mentale skiftninger.
Jeg anerkjenner naturens elementer: Luft, Ild, Vann og Jord.
Jeg tror elementene og elementalvesnene innehar kvaliteter som kan hjelpe meg, ikke bare de
selvsagte fysiske kvalitetene, som gir min fysiske kropp mulighet til å leve, men også gir mer
mentale og følelsesmessige kvaliteter.
Luften gir god kommunikasjon, klare tanker og overblikk.
Ilden gir gjennomslagskraft, mot, styrke og lidenskap.
Vannet gir intuisjon, renhet, renselse, ærlighet og ekte følelser.
Jorda gir fruktbarhet, trygghet, balanse og manifestasjon.
Jeg tror på forfedrene og formødrene, og at ved å gjøre ære på disse og holde deres skikker i
hevd, kan jeg få styrke og hjelp i situasjoner jeg trenger det.
Jeg tror på at alt man sender ut kommer tilbake, derfor er jeg tolerant, åpenhjertet og ærlig.
Jeg tror at summen av alt dette gjør det lettere for meg til å være den beste utgaven av meg selv.