Viljeserklæring

En viljeserklæring er ikke et juridisk dokument, men et godt hjelpemiddel for pårørende etter noens bortgang.

Her kan man skrive personlige ønsker og sin siste vilje som er av personlig art, og det må ikke forveksles med et testament.

En viljeserklæring kan som sagt være til stor hjelp for de som sitter igjen etter en bortgang, da mange blir mange rådløse og føler seg handlingslammet, og kanskje også er i sjokk.

Ikke minst kan dette forhindre uenigheter og misforståelser mellom de etterlatte.

En fin ting å gjøre, er å gå igjennom sin viljeserklæring med de nærmeste pårørende, gjerne så fort man har fylt den ut.

Kanskje folk har spørsmål, og det er fint å prate om slikt før det er for sent. For det kan det plutselig være.

Vi anbefaler å se livesendingen i gruppa Nordens Paganister på Facebook, hvor Pia fra Den Siste Reisen har svart på mange viktige ting om gravferd og viljeserklæring.

Last ned viljesærklæringen til Nordens Paganister